De hierboven genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:a. mr. M. Nentjes staat geregistreerd op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden:


- Algemene praktijk: Bestuursrecht, Burgerlijk recht, Strafrecht

- Personen- en Familierecht: Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en erkenning

- Strafrecht: Jeugdstrafrecht

- Sociaal Zekerheidsrecht (Participatiewet, Wajong en Wlz)b.mr. J.A. Smits staat geregistreerd op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden:


- Algemene praktijk: Strafrecht

- Personen- en Familierecht: Bijzondere curator Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen Jeugdbeschermingsrecht Ouderschap en erkenning

- Psychiatrisch patiëntenrecht

- Strafrecht Jeugdstrafrecht


Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.